Liên hệ

Chỉ đường tới Thuận Phát

Gửi yêu cầu

Địa chỉ

     CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT

     THUAN PHAT TRADING AND PRODUCTION MECHANICAL JOINT STOCK COM

     Cụm công nghiệp Quất Động - Quất Động - Thường Tín - Hà Nội.

     TEL: 04.3376 1370 – FAX: 04.3376 1371

     Email: makemthuanphat@gmail.com ;